Právě hledáme: Monetéry pro zabezpečovací systémy JABLOTRON

Fyzická ostraha majetku a osob
Účelem fyzické ostrahy je minimalizace dopadů hrozeb a z nich odvozených rizik na chráněný zájem vykonávaných lidským faktorem. Nedílnou součást implementace režimových opatření představují individuální požadavky klienta a reflexe interních procesů chráněného objektu.

Výkon služby fyzické ostrahy je zajišťován kvalifikovaným personálem v předepsané ústroji a s požadovaným technickým vybavením. Při poskytování služby fyzické ostrahy je kladen důraz na adekvátní osobnostní rysy odpovídající povaze chráněného objektu. Ostraha působí jako viditelný preventivní prvek v místech, kde je to žádoucí a skrytě naopak v místech, kde není vhodné své okolí uvádět do nejistoty.

Službu fyzické ostrahy využijete tehdy jestliže potřebujete fyzicky střežit obejtk z následujících možnosti:

Výrobní a logistické areály, administrativní budovy, hotely, banky, filmové ateliéry, prodejny, stavby, bytové domy a soukromé rezidence.

Službu fyzické ostrahy u nás provádí proškolení pracovníci, kteří jsou držiteli certifikátu strážný 68-008-E a pravidelně jsou trénování v sebeobranném systému KRAV MAGA.

Fyzická ostraha
Bezpečnostní služba zajišťuje vchod do budovy, pohyb osob a pravidelnou kontrolu vjezdu a výjezdu automobilů do a z objektu, včetně patřičné evidence a monitoringu vozidel. Ostraha objektu obsahuje rovněž monitoring areálu a všech jemu příslušejících budov, skladů, parkovišť, aj...


Neváhejte nás kontaktovat společně najdeme funkční řešení